(PHOTO | VOX POPULI PH)

Vox Populi PH is a Philippine-based online magazine and review. It aims to normalize critical writing and criticism in the 21st century. Vox Populi PH also aims to amplify the voice of the unheard through writing.

Vox Populi PH accepts works of fiction (short story, poetry, flash fiction), non-fiction (personal essay, memoir), features, journalistic pieces, academic pieces, and review (book, movie, film, etc.).

Submitted works will grant first local serial rights to Vox Populi PH. Copyright remains to the author/s upon publication. Concurrent submissions are permissible, with updated information if the said piece is accepted first somewhere else.

Submissions are…


Samantha “S.A.M” Bucu

(LARAWAN | DENNIZ FUTALAN)

Hindi ito ang unang pagkakataong haharapin ni Pecjo ang madla upang manghikayat at baka sakaling makuha ang boto nila. Ngunit hanggang ngayon, medyo ninenerbyos pa rin siya habang papunta na siya sa harapan.

Ilang beses nang hindi pinalad si Pecjo sa pagtatangka niyang mahalal sa puwesto. Palagi siyang nangungulelat pagdating ng mga resulta. Napapatanong tuloy siya: saan ba siya nagkulang? Ano ang meron sa ibang kandidato na wala sa kanya, kaya hindi siya ang pinipili ng mga botante?

Sa kabila niyon, hindi nagpatinag ang beteranong kandidato. Wala sa bokabularyo ni Pecjo ang salitang pagsuko. Lalong wala sa kanyang prinsipyo ang…


Therg Malsi

(LARAWAN | DENNIZ FUTALAN)

Yosi lang ako. Okey lang ba, Ma’am?

Sabi, nahukay nila malapit sa may creek. Sabi ni Ponce, may tatlong lalake raw na kumakaripas ng takbo, mga alas-tres ng madaling araw na ‘yon. Maaga nagigising ang mag-asawa, madaling-araw nagbubungkal ng mga basura sa may highway, sa may bandang Jollibee. Kaya gising sila. Tanaw lang ng bahay nila yong creek. Walang takot si Nay Esme. Hinila niya agad ang asawa para magmatyag (Sabi ‘yong lola niya sa Siquijor, aswang. Nababalita nga na si Esme, sa kanya naisalin yung pagiging aswang. …


Samantha “S.A.M” Bucu

(LARAWAN | FELIX MOONEERAM)

Akala ko ba magaling ka? Ano nang nangyari?

Ilang beses ko na itong naitanong sa sarili ko ngayong tumatanda na ako. Noong bata-bata pa ako, ang laki ng inaasahan sa akin ng lahat. Pati tuloy ako, napaasa na rin nang matindi.

Ang kaso… Pagkatapos ng maraming taon, ano na nga ba ang nangyari? Saan na patungo ang buhay ko ngayon? Saan na ako dadalhin ng galing na tinataglay ko raw?

Ang Entablado ng Paaralan

Hindi naman bago ang kuwento ko: isang overachiever na mag-aaral na parang naligaw ng landas sa pagtanda.

Sa pagtuntong ko sa mababang paaralan, doon na rin ako sumabak sa mga…


(PHOTO | VOX POPULI PH)

Alunsina is the first ever batch of new writers for Vox Populi PH. Named after the deity, Batch Alunsina is comprised of writers and creatives from different walks of life, with different writing styles and creative skills. This year, we present to you the following new members who have passed the organizations’ requirements for creative work in the group:

- Julienne Maui C. Mangawang (Literary)
- Elisha Lilith S. Aguinaldo (Literary)
- Jude Adrian Nicolas (Features)
- Henry Syjongtian III (Opinion)
- Nikki James Medina (Podcast)

Vox Populi PH is a fast-growing youth writing group based in the Philippines. We…


Christian Jay D. Salazar

(LARAWAN | ETIENNE GIRARDET)

Sa umpisa ng kuwentong Ang Mundo sa Paningin ng Isang…, hayagang ipinakita — bagaman maaaring sabihing subtle lamang — ni Rogelio Ordoñez ang tunggalian at disparidad ng uri sa kaniyang kuwento tungo sa mga mambabasa. Halimbawa, papasok ang isang nagngangalang Don Miguel sa kaniyang maluwang at malinis na mansiyon sa Forbes Park (parke ng mayayaman), tatawagin ang katulong para ipakuha ang pangmayamang serbersa na hahalo sa kaniyang laway na tatalsik dahil sa inis at galit nang “mabungaran sa napakalaking telebisyon” ang isinasagawang rali at demonstrasyon sa Mendiola.

Ang nasabing rali ay dinaluhan ng libo-libong anakpawis at manggagawa para umalma sa…


Juan Miguel Leandro Quizon

[IMAGE: UNSPLASH: ELIA PELLIGRINI]

Abstract

How does narrative medicine work? In Rita Charon’s germinal work entitled Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness (2006), she asserts how the creative narration of the patient’s stories, supported by the medical knowledge of the doctors, make for an effective and potent tool for sharing and airing the narratives of illness and wellness. Aside from the importance of being able to write down narratives, what is compelling is the significant impact of being able to trace the contours of breakages and gaps within the stories. The value of giving pure attention to what is unsaid — the silences, the…


We are currently accepting orders for Vox Populi PH and Revolt Magazine PH zines and other merch. Through the help of our small community, we’ve managed to open our zine shop; with the noble aim to promote outputs from our pool of writers.

Note: This page will be updated regularly as to the availability of the zines. Order form is available here.

Vox Populi PH’s zines


Thank you for your interest in our zines!

We are currently accepting orders for Vox Populi PH and Revolt Magazine PH zines and other merch. This page will be updated regularly as to the availability of the zines.

How to Order?

1. Select your zines and merch. The shipping fee is not included.

2. Delivery fee varies based on location and weight. Measurement are as follows: (1) Sole zine weighs 100 grams; (2) Zine pack of 4 weighs 400 grams; and (3) Zine pack of 8 weighs 750 grams. For international shipping and bulk orders, leave us a message.

National Capital Region - 100 PHP (for orders 100–250 grams) - 110…


Arthur David San Juan

(LARAWAN | COTTONBRO)

Araw-araw
lumuluwag ang posas
ng kabataan
sa aking pulso. Ang kalansing
ng metal
pumupurol sa talim
ng panahon.

Laslas, laslas

Ay, ayokong igapos
ang sarili sa pagtatapos
ng taon.
Kung edad ay tanikala,
sino ang makapagsasabi kung
sa palugit ng oras
may walang hanggang bukas?

Si Arthur David San Juan ay kasalukuyang mag-aaral sa Unibersidad ng Pilipinas — Diliman. Ganap siyang kasapi ng Angono Tres-Siete Poetry Society at Hulagway Writers Group. Inilimbag ang kanyang mga akda sa Bulatlat, Bulgar Tabloid, Manila Today, Novice Magazine, Kasingkasing Press Magazine, Katitikan Journal, Abandoned Library Press International Journal, at iba pa. Siya ang may-akda ng librong “Sikreto sa Loob ng Kwarto” (8Letters, 2019).

Vox Populi PH

The Vanguard Voice of the People. Submissions: editors@voxpopuliph.com. Partnerships: partnerships@voxpopuliph.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store